play0:23

Giannis glides through the lane for rim-rocking slam

Giannis Antetokounmpo drives through traffic and rises for a thunderous throwdown.