Scoring Summary

1st QuarterDAVDRKE
TD
8:38
70
TD
2:24
77
2nd QuarterDAVDRKE
TD
11:55
147
TD
7:45
217
TD
3:32
2114
3rd QuarterDAVDRKE
TD
1:37
2821
4th QuarterDAVDRKE
TD
13:25
3514
TD
7:19
428
TD
3:57
488