1 play, 0 yards
LIU29
SFPA28
  • (0:00 - 4th) End of 4th Quarter
End of 4th Quarter
Punt3 plays, 8 yards, 1:35
LIU0
SFPA0
Punt3 plays, 6 yards, 1:47
LIU0
SFPA0
Touchdown12 plays, 99 yards, 6:45
LIU0
SFPA7
Field Goal5 plays, 41 yards, 1:34
LIU3
SFPA7
Punt5 plays, 4 yards, 3:25
LIU3
SFPA7
Touchdown9 plays, 66 yards, 4:30
LIU10
SFPA7
Punt3 plays, 6 yards, 2:11
LIU10
SFPA7
Fumble2 plays, 31 yards, 0:51
LIU10
SFPA7
Touchdown6 plays, 66 yards, 3:02
LIU10
SFPA14
Interception7 plays, 46 yards, 2:47
LIU10
SFPA14
End of Half2 plays, 4 yards, 1:07
LIU10
SFPA14
Punt3 plays, -6 yards, 1:53
LIU10
SFPA14
Touchdown6 plays, 33 yards, 2:35
LIU10
SFPA21
Touchdown9 plays, 68 yards, 5:11
LIU17
SFPA21
Touchdown11 plays, 80 yards, 6:14
LIU17
SFPA28
Punt6 plays, 19 yards, 2:24
LIU17
SFPA28
Punt6 plays, 4 yards, 3:52
LIU17
SFPA28
Touchdown6 plays, 50 yards, 2:13
LIU23
SFPA28
Punt4 plays, 19 yards, 2:07
LIU23
SFPA28
Touchdown5 plays, 78 yards, 1:19
LIU23
SFPA28
Downs4 plays, 2 yards, 0:39
LIU29
SFPA28
END OF GAME2 plays, -8 yards, 0:49
LIU29
SFPA28