South Dakota StateJackrabbits

  South Dakota State Jackrabbits Schedule 2019-20

  Regular Season
  Regular Season
  DateOpponentTimeTV
  Wed, 6 Nov1:00 AM
  Fri, 8 Nov1:00 AM
  Sun, 10 Nov3:00 AM
  Wed, 13 Nov3:00 AM
  Sat, 16 Nov2:00 AM
  Wed, 20 Nov1:00 AM
  Fri, 22 Nov2:00 AM
  Sun, 24 Nov8:00 PM
  Thu, 28 Nov1:00 AM
  Sat, 30 NovTBD
  Fri, 6 Dec3:00 AM
  Wed, 11 Dec2:00 AM
  Sat, 14 Dec1:00 AM
  Thu, 19 Dec1:00 AM
  Sun, 22 Dec1:00 AM
  Sun, 29 Dec10:30 PM
  Fri, 3 Jan2:15 AM
  Sat, 4 Jan10:15 PM
  Thu, 9 Jan2:00 AM
  Sun, 12 Jan12:00 AM
  Thu, 16 Jan1:00 AM
  Sun, 19 Jan9:30 PM
  Thu, 23 Jan1:00 AM
  Thu, 30 Jan1:00 AM
  Sun, 2 Feb1:00 AM
  Sat, 8 Feb10:15 PM
  Sat, 15 Feb1:00 AM
  Sun, 16 Feb8:00 PM
  Thu, 20 Feb1:00 AM
  Sun, 23 Feb8:00 PM
  Fri, 28 Feb2:00 AM