Dunfermline Athletic

  • 4th in Scottish Championship

Dunfermline Athletic Fixtures

December, 2019
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 7 Dec
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 14 Dec
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 21 Dec
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 28 Dec
v3:00 PMScottish Championship
January, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 4 Jan
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 11 Jan
v3:00 PMScottish Championship
Fri, 24 Jan
v7:05 PMScottish Championship
February, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 1 Feb
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 22 Feb
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 29 Feb
v3:00 PMScottish Championship
March, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Wed, 4 Mar
v7:45 PMScottish Championship
Sat, 7 Mar
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 14 Mar
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 21 Mar
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 28 Mar
v3:00 PMScottish Championship
April, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 4 Apr
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 11 Apr
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 18 Apr
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 25 Apr
v3:00 PMScottish Championship
May, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 2 May
v3:00 PMScottish Championship