Dunfermline Athletic

  • 1st in Scottish Championship

Dunfermline Athletic Fixtures

December, 2020
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 5 Dec
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 12 Dec
v3:00 PMScottish Championship
Tue, 15 Dec
v7:45 PMScottish League Cup
Sat, 19 Dec
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 26 Dec
v3:00 PMScottish Championship
Tue, 29 Dec
v7:45 PMScottish Championship
January, 2021
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 2 Jan
v3:00 PMScottish Championship
Tue, 12 Jan
v7:45 PMScottish Championship
Sat, 16 Jan
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 23 Jan
v3:00 PMScottish Championship
February, 2021
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 6 Feb
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 13 Feb
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 20 Feb
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 27 Feb
v3:00 PMScottish Championship
March, 2021
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 6 Mar
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 13 Mar
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 20 Mar
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 27 Mar
v3:00 PMScottish Championship
April, 2021
DATEMATCHTIMECOMPETITIONTV
Sat, 3 Apr
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 10 Apr
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 17 Apr
v3:00 PMScottish Championship
Sat, 24 Apr
v3:00 PMScottish Championship
Fri, 30 Apr
v7:05 PMScottish Championship